XIII Tydzień Wychowania “Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”

Aktualności
Od 10 do 16 września 2023r. w naszej parafii przeżywaliśmy XIII Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego. Z jego rozpoczęciem zbiegła się uroczystość beatyfikacyjna rodziny Ulmów, która za udzielenie schronienia ośmiu Żydom poniosła męczeńską śmierć podczas II wojny światowej. O wartościach związanych z tymi Samarytanami z Markowej oraz trwającym Synodem „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” była też mowa podczas liturgicznych spotkań w naszej parafii z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, dyrekcją, nauczycielami i wychowawcami przedszkoli oraz szkół podstawowych i średnich.

Za każdym razem treść i forma kierowanego do nich przekazu chrześcijańskiego została dostosowana do wieku, możliwości intelektualnych i psychofizycznych słuchaczy. Dzięki temu łatwo i prosto do serca trafiały przewidziane na ten czas nauki katechetyczne. Wygłaszał je codziennie podczas Mszy św. wieczornej wikariusz ks. Andrzej Łach, akcentując rolę poświęcenia, bezwarunkowej miłości rodzicielskiej, otwartości na potrzeby drugiego człowieka i troski o dobre wychowanie w środowisku rodzinnym i szkolnym. Mówił też o konieczności słuchania się nawzajem, świadczenia pomocy słabszym, obdarzania się szacunkiem i życzliwym słowem. Wszystkim życzył nawiązania głębokiej więzi z Chrystusem oraz błogosławionych owoców w nowym roku szkolnym i katechetycznym.  By tak też się stało, główny celebrans ks. Andrzej Łach oraz ks. Krystian Kusztyb poświęcili przedszkolakom teczki, a dzieciom klas pierwszych przybory szkolne i plecaki oraz udzielili im oraz młodzieży, ich bliskim, dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkół kapłańskiego błogosławieństwa.

Bogaty w przeżycia duchowe okazał się też ostatni dzień XIII Tygodnia Wychowania Chrześcijańskiego, kiedy to w sobotni wieczór Liturgii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. dr Adam Kopeć, dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej Sandomierskiej. W homilii poddał on rozważaniu upomnienie braterskie. Przedstawiał je jako najpiękniejszy, ale i najtrudniejszy znak miłosierdzia. Tłumaczył, kiedy jest uczynkiem miłości, a kiedy grzechem. Podawał – odwołując się do ewangelicznej przypowieści – receptę na właściwe upominanie. Przywoływał przykłady proroków i świętych, którzy bez względu na konsekwencje wypełniali nakaz Boży upominania grzeszników. Wskazywał na związek tego przykazania z  powołaniem życiowym każdego człowieka. W ostatnich słowach przekonywał zaś, by prosić Ducha Świętego o odwagę, by z autentyczną troską, mądrością, dyskrecją i delikatnością odmieniali serca ludzkie i w ten sposób wypełniali wolę Jezusa Chrystusa oraz doświadczali piękna oraz radości bycia prawdziwymi chrześcijanami.

Z tym też przesłaniem rudniczanie zakończyli XIII Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego, któremu przyświecało motto: Wspólnota słuchająca i ewangelizująca.