Duszpasterze

Proboszcz – Ks. mgr lic. Stanisław Czachor (od 2019 r.)
Wikariusz – Ks. mgr lic. Wiesław Marszałek (od 2017 r.)
Wikariusz – Ks. mgr Tomasz Gawlak (od 2019 r.)