Duszpasterze

Proboszcz – Ks. mgr lic. Stanisław Czachor (od 2019 r.)

Wikariusz – Ks. mgr Tomasz Gawlak (od 2019 r.)

Wikariusz – Ks. mgr Andrzej Łach (od 2020 r.)