Nowi ministranci w szeregach LSO

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego, 26 listopada 2023r., przeżywaliśmy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Tego dnia szczególnie podniosły charakter miała Msza św. o godz. 11.00, podczas której ks. proboszcz, Stanisław Czachor, dokonał obrzędu przyjęcia nowych kandydatów do grona ministrantów. W tym wyjątkowym wydarzeniu rudnickim parafianom, zwłaszcza chłopcom i ich rodzinom, towarzyszył koncelebrans Eucharystii –  dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Diecezji Sandomierskiej, ks. dr Wojciech Kania. Ceremonię ustanowienia nowych […]

Kontynuuj czytanie

Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!

W sobotę 11 listopada 2023r. w rudnickim kościele została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny z udziałem reprezentacji Wojska Polskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, służby mundurowe, poczty sztandarowe lokalnych szkół, organizacji i różnych instytucji oraz licznie przybyli parafianie. Mszy św. przewodniczył dziekan dekanatu Rudnik, a zarazem miejscowy proboszcz, ks. Stanisław Czachor, a Słowo Boże wygłosił proboszcz parafii NMP Matki Kościoła w Rudniku – Stróży, […]

Kontynuuj czytanie

Na pustyni zamieszkał Pan – Praca Misyjna Księdza Mateusza na Kalahari

W niedzielę, 05 listopada 2023r. w rudnickim kościele parafialnym na każdej Mszy św. homilię wygłosił misjonarz z Botswany, ks. Mateusz Kusztyb rodem ze Stalowej Woli. Punktem wyjścia rozważań o prowadzonej od 2016r. posłudze pracy w dziele ewangelizacji na pustyni Kalahari uczynił Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan (1 Tes 2, 7b-9. 13).  Nawiązując do apostolskiej działalności ucznia Chrystusa, opowiadał o trudnej, ale gorliwej pracy pierwszych głosicieli Słowa Bożego w najbardziej dziewiczo zachowanym rejonie […]

Kontynuuj czytanie

Dzień Papieski – Wizyta Misjonarza z Madagaskaru

W niedzielę, 15 października 2023r. , w naszej parafii przeżywaliśmy Dzień Papieski i Dzień Dziecka Utraconego. Był to też czas modlitewnych spotkań z misjonarzem werbistą, o. Zdzisławem Gradem, który podczas każdej Mszy św. wygłosił Słowo Boże. W homilii, nawiązując do przypowieści o uczcie weselnej, zachęcał do zjednoczenia się z Bogiem, pogłębiania daru wiary i miłości oraz otwarcia się na wszystkich ludzi. Podawał jako niedościgły wzór misjonarza narodów,  św. Jana Pawła II. […]

Kontynuuj czytanie

Imieniny Księdza Proboszcza

W niedzielę, 18.09.2023r., w przeddzień liturgicznego wspomnienia św. Stanisława Kostki, swoje imieniny obchodził proboszcz naszej parafii, ks. Stanisław Czachor. Rudniczanie w szczególnie uroczysty sposób podkreślili ważność tego wydarzenia. Już przed uroczystą Mszą św. o godz. 11.00 tłumnie zgromadzili się w parafialnym wieczerniku, aby dać wyraz swojej wdzięcznej pamięci, a przede wszystkim złożyć dar modlitwy. W ich imieniu z serdecznymi słowami do Czcigodnego Solenizanta zwrócili się przedstawiciele dzieci, młodzieży, nauczycieli i dyrekcji miejscowych szkół, […]

Kontynuuj czytanie

XIII Tydzień Wychowania “Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”

Od 10 do 16 września 2023r. w naszej parafii przeżywaliśmy XIII Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego. Z jego rozpoczęciem zbiegła się uroczystość beatyfikacyjna rodziny Ulmów, która za udzielenie schronienia ośmiu Żydom poniosła męczeńską śmierć podczas II wojny światowej. O wartościach związanych z tymi Samarytanami z Markowej oraz trwającym Synodem „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” była też mowa podczas liturgicznych spotkań w naszej parafii z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, dyrekcją, nauczycielami i wychowawcami […]

Kontynuuj czytanie

Beatyfikacja Rodziny Ulmów

Kilkuosobowa delegacja z naszej Parafii razem z księdzem Krystianem wczesnym rankiem wyruszyła do Markowej aby wziąć udział w uroczystościach beatyfikacji Wiktorii i Józefa Ulmów wraz z siedmiorgiem dzieci. Jest to wydarzenie bezprecedensowe, pierwsze w historii Kościoła Powszechnego kiedy na ołtarze wyniesiona została cała rodzina. Ulmowie mając świadomość konsekwencji schronili w swoim domu w trakcie trwającej II wojny światowej ośmiu Żydów, za co przypłacili najwyższą ceną – własnym życiem. Aktu […]

Kontynuuj czytanie

Odpust parafialny ku czci Matki Bożej Pocieszenia

Odpust parafialny W niedzielę 27 sierpnia 2023r. przeżywaliśmy parafialny odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia pod duchowym przewodnictwem karmelity bosego z Berdyczowa na Ukrainie, ojca Mirosława Gromadzkiego. Uroczystość rozpoczęła się poprzedniego dnia w sobotę w kaplicy na cmentarzu komunalnym, gdzie została odprawiona Msza święta w intencji zmarłych, a po niej odbyła się procesja z modlitwami o spokój wieczny tych, którzy odeszli do Pana. Szczególnie podniosły charakter miała niedzielna suma odpustowa, […]

Kontynuuj czytanie

“Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” – Misyjna adopcja serca

  13 sierpnia 2023r. liczna grupa rudniczan zadeklarowała przystąpienie do projektu „Misyjna adopcja serca”,  który zainicjował o. Zdzisław Grad, założyciel Stowarzyszenia Missio Misericordiae, działającego przy parafii w Chałupkach Dębniańskich. Jeden z jego przedstawicieli,  Kazimierz Stępnik, po każdej Mszy Świętej w naszym kościele podzielił się z uczestnikami niedzielnego spotkania wrażeniami z działalności misyjnej na Madagaskarze i pobytu w placówkach misyjnych charyzmatycznego werbisty z Grodziska Dolnego. Zaprezentował  tez poruszający dokument filmowy, obrazujący wielorakie […]

Kontynuuj czytanie

Pątnicy 41. Pieszej Pielgrzymki Zamojsko – Lubaczowskiej w rudnickiej parafii

W sobotę, 5 sierpnia 2023r., rudniczanie ugościli pątników grupy św. Stanisława, którzy trzy dni wcześniej z Konkatedry Lubaczowskiej, czyli z Sanktuarium NMP Łaskawej Lwowskiej, wyruszyli na szlak 41. Pieszej Pielgrzymki Zamojsko – Lubaczowskiej na Jasną Górę. Ich przybycie na ziemię rudnicką wszem i wobec oznajmił dźwięk dzwonów kościelnych. Nawet deszczowa i pochmurna tego dnia aura nie zdołała zakłócić wzruszającego spotkania z utrudzonymi pielgrzymami, na których powitanie wyszli proboszcz parafii […]

Kontynuuj czytanie