Chrzest

 1. Chrzty w naszej parafii /za wyjątkiem Wielkiego Postu/ odbywają się w II niedziele miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.00 i III sobotę miesiąca.
 2. Chrzest zgłaszamy co najmniej miesiąc wcześniej. Zgłoszenie dziecka do chrztu mogą dokonać tylko rodzice (przynajmniej jedno z rodziców), którzy faktycznie mieszkają na terenie naszej parafii przynajmniej 3 miesiące, zameldowanie nie ma znaczenia.
 3. Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii lub za granicą, to można zapisać dziecko do chrztu u nas, ale za pisemną zgodą ks. proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice lub księdza z parafii za granicą.
 4. Zgłaszając dziecko do chrztu, należy przynieść ze sobą akt urodzenia dziecka z USC (oddajemy po okazaniu) oraz należy mieć dane chrzestnych: imię i nazwisko, adres oraz wiek.
 5. Jeśli ojciec lub matka chrzestna są z innej parafii, wówczas mają dostarczyć zaświadczenie od swojego ks. proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności ojca lub matki chrzestnej.
 6. Jeśli ojciec lub matka chrzestna są z naszej parafii, mają obowiązek zgłoszenia się do kancelarii parafialnej w celu potwierdzenia, że są godni pełnić funkcję ojca lub matki chrzestnej.

KTO MOŻE BYĆ RODZICEM CHRZESTNYM DZIECKA?

Ojcem (matką) chrzestnym dziecka może być osoba bierzmowana, która ukończyła 16 lat, WIERZĄCA I PRAKTYKUJĄCA (może otrzymać ważne rozgrzeszenie), ponieważ podczas sakramentu chrztu przyjmuje na siebie obowiązek pomagania rodzicom w religijnym wychowaniu dziecka. Rodzic chrzestny to nie ten, który robi prezenty, ale pomaga dojść dziecku do żywej wiary i zbawienia. ZAŚWIADCZENIE WYDAJE SIĘ OSOBIE FAKTYCZNIE ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE PARAFII (MELDUNEK NIE MA ZNACZENIA). Zaświadczenie można uzyskać tylko osobiście zgłaszając się do kancelarii parafialnej.
Osoby, które wypisały się z lekcji religii nie mogą pełnić funkcji rodziców chrzestnych, ponieważ oznacza to brak zainteresowania sprawami wiary.

W związku z powyższym NIE MOGĄ BYĆ RODZICAMI CHRZESTNYMI:

 1. Niewierzący lub osoby innej wiary.
 2. Osoby niepraktykujące.
 3. Żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu.
 4. Osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania.
 5. Prowadzący gorszący tryb życia.

NASI PARAFIANIE, KTÓRZY MAJĄ BYĆ CHRZESTNYMI W INNEJ PARAFII, PROSZENI SĄ O ODBIÓR STOSOWNEGO ZAŚWIADCZENIA 2 TYGODNIE PRZED CHRZTEM.
TAKIE ZAŚWIADCZENIE WYDAJEMY TYLKO OSOBOM, KTÓRE FAKTYCZNIE MIESZKAJĄ NA TERENIE NASZEJ PARAFII. ZAMELDOWANIE NIE MA TU ZNACZENIA.

W razie wątpliwości i pytań – tel: (+48) 15 876 10 68