Relikwie błogosławionej Pauliny Jaricot w Rudniku nad Sanem

Dzisiaj, pochodzący z Tarnogóry ks. Jan Smoła, duszpasterz Róż Żywego Różańca Archidiecezji Przemyskiej przywiózł do naszego miasta na jeden dzień relikwie błogosławionej Pauliny Jaricot. To ona w 1826 roku w Lyonie zainicjowała wspólnotową formę odmawiania różańca, czyli Róże Żywego Różańca. Ksiądz Jan przyjechał z poruszającą serca homilią oraz napisaną przez siebie książką -“Ogrody Cnót Ewagriusza z Pontu w ćwiczeniach duchowych Róż Żywego Różańca Archidiecezji Przemyskiej”, którą można […]

Kontynuuj czytanie

KWESTA PARAFIALNA Odbudujmy ogrodzenie kapliczki Najświętszej Panny Maryi

Fragment pocztówki z okresu I wojny światowej. Archiwum pana Andrzeja Olaka.   Kapliczka Najświętszej Panny Maryi Rudnicki krajobraz z okresu lat 1902-1914, udokumentowany na pocztówce udostępnionej przez pana Andrzeja Olaka. Przed modrzewiowym kościołem widoczna jest Kapliczka Najświętszej Panny Maryi.   Minęło 122 lata od czasu, kiedy w Rudniku nad Sanem stanęła piękna figura ukoronowanej Matki Bożej tulącej Dzieciątko Jezus. Figura została umieszczona na sześciokątnej kolumnie […]

Kontynuuj czytanie

To wydarzyło się 20 lat temu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II

Wróćmy do tych wydarzeń, bo warto, wielu Rudniczan z racji wieku chociażby, nie może tego pamiętać… A 17 maja 2004 roku, Szkole Podstawowej nr 1 w Rudniku nad Sanem nadano imię Jana Pawła II. Jest to najstarsza placówka oświatowa w naszym mieście. Kształci i wychowuje kolejne pokolenia Rudniczan już 93 lata. Uroczystości rozpoczęły się od nabożeństwa w kościele Trójcy Świętej, gdzie ks. biskup Andrzej Dzięga, w koncelebrze kilkunastu księży, odprawił […]

Kontynuuj czytanie

Pielgrzymka Święty Krzyż i Kałków

Na zakończenie „białego tygodnia” w sobotę 25 maja dzieci, które w tym roku przyjęły Pierwszą Komunię Świętą uczestniczyły wraz z ks. Krystianem, panią katechetką Bernadettą oraz swoimi Rodzicami w pielgrzymce dziękczynnej. Z Rudnika wyruszyło nas ponad 100 osób, był to czas modlitwy, zadumy, ale też rekreacji i radości ze wzajemnej obecności. Pierwszą część pielgrzymki rozpoczęliśmy w Nowej Słupi, skąd mali pielgrzymi odprawiając Drogę Krzyżową wspinali się Traktem Królewskim […]

Kontynuuj czytanie

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN” Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii. Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny […]

Kontynuuj czytanie

,,Eucharystia na nowo odkryta”,

Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem serdecznie zaprasza na spektakl pt: ,,Eucharystia na nowo odkryta”, który odbędzie się 9 czerwca 2024 r. do wyboru o godz.16 00 lub 18 00 w budynku Centrum Caritas (sala widowiskowa) przy ul. Rzeszowskiej 35 w Rudniku nad Sanem. ,,Eucharystia na nowo odkryta” to spektakl oparty na objawieniach boliwijskiej mistyczki Cataliny Rivas, w której bierze udział ok. 60 osób – osoby z niepełnosprawnością – uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej […]

Kontynuuj czytanie

„Majówka ze św. Janem Pawłem II”

Z inicjatywy Wspólnoty Apostolatu Myśli św. Jana Pawła II organizujemy „Majówkę ze św. Janem Pawłem II”. Majówka odbędzie się w dniu i o godzinie rocznicy urodzin Karola Wojtyły, a więc w sobotę 18 maja, przy kapliczce św. Jana Pawła II, obok drogi szybkiego ruchu, kierując się z Jeżowego w stronę Kończyc. Wyruszamy rowerami o godz. 17.00 spod Dębu Papieskiego przy Nadleśnictwie. Czas przejazdu, wolnym tempem, to ok 1 godz. O godz. 18.00 Majówka. W drogę powrotną […]

Kontynuuj czytanie

Stanowisko i Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

STANOWISKO PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WS. POSZANOWANIA ŻYCIA LUDZKIEGO W FAZIE PRENATALNEJ   Magisterium Kościoła od zawsze chroni ludzkie życie od poczęcia. Deklaracja o nieskończonej ludzkiej godności, opublikowana w Watykanie 8 kwietnia br., przypomina, że godność każdej istoty ludzkiej ma charakter przyrodzony i przysługuje jej od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci (Dignitas infinita 47). Św. Jan Paweł II pisał: Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, […]

Kontynuuj czytanie

Godzina Miłosierdzia

W II Niedzielę Wielkanocną obchodziliśmy w Kościele Święto Miłosierdzia Bożego. W dzienniczku siostry Faustyny czytamy słowa Jezusa: „W dniu tym, otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mojego. / Dz. 699/.  O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. (…) w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez Mękę […]

Kontynuuj czytanie

Święto Miłosierdzia Bożego

Oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, największego święta w Kościele katolickim, kończy Niedziela Miłosierdzia Bożego zwana powszechnie świętem Miłosierdzia Bożego. Ustanowienia tego święta domagał się Jezus w objawieniach św. Siostry Faustyny, gdy wiele razy mówił, że pragnie, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia: „Pragnę – mówił –  aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte […]

Kontynuuj czytanie