Imieniny Księdza Proboszcza

Aktualności
W niedzielę, 18.09.2023r., w przeddzień liturgicznego wspomnienia św. Stanisława Kostki, swoje imieniny obchodził proboszcz naszej parafii, ks. Stanisław Czachor. Rudniczanie w szczególnie uroczysty sposób podkreślili ważność tego wydarzenia.

Już przed uroczystą Mszą św. o godz. 11.00 tłumnie zgromadzili się w parafialnym wieczerniku, aby dać wyraz swojej wdzięcznej pamięci, a przede wszystkim złożyć dar modlitwy.

W ich imieniu z serdecznymi słowami do Czcigodnego Solenizanta zwrócili się przedstawiciele dzieci, młodzieży, nauczycieli i dyrekcji miejscowych szkół, delegacje szafarzy, ministrantów, Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego oraz Rady Parafialnej. Piękne podziękowania i życzenia popłynęły również od naszych duszpasterzy, w których imieniu mówił ks. Andrzej Łach. Nie zabrakło również tradycyjnego „Życzymy, życzymy ….” w wykonaniu parafian.

Dopełnieniem tej części uroczystego spotkania była wspólna modlitwa wdzięczności – Eucharystia, podczas której ks. Stanisław Czachor wygłosił okolicznościową homilię, dziękując za wzruszające słowa życzeń, wyrazy pamięci oraz życzliwości. Na koniec zaprosił wszystkich po Mszy św. na imieninowe cukierki.