Zgromadzenia Zakonne

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej
(Siostry Służebniczki Dębickie)

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki)

Siostry Salezjanki Świętych Serc (założyciel Św. Filip Smaldone)