WFOŚiGW

Na początku grudnia 2021 r. zakończyliśmy kompleksową pielęgnację drzewostanu na zabytkowej części cmentarza parafialnego.

Przedsięwzięcie to sprowadzało się do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w konarach 40 drzew zabytkowego drzewostanu. Polegało na usunięciu posuszu, gałęzi zamierających, uszkodzonych oraz zainfekowanych patogenami wraz z zamontowaniem 2 atestowanych wiązań elastycznych.

Oprócz pielęgnacji 40 drzew cztery inne musiały zostać usunięte /zgodnie z decyzją konserwatora zabytków/.

Wykonanie zadania „Kompleksowa pielęgnacja zabytkowego drzewostanu rosnącego na cmentarzu parafialnym w Rudniku nad Sanem” była możliwa dzięki otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotacji w wysokości 14 000 zł /czternaście tysięcy złotych/.