“Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” – Misyjna adopcja serca

Aktualności
 
13 sierpnia 2023r. liczna grupa rudniczan zadeklarowała przystąpienie do projektu „Misyjna adopcja serca”,  który zainicjował o. Zdzisław Grad, założyciel Stowarzyszenia Missio Misericordiae, działającego przy parafii w Chałupkach Dębniańskich.

Jeden z jego przedstawicieli,  Kazimierz Stępnik, po każdej Mszy Świętej w naszym kościele podzielił się z uczestnikami niedzielnego spotkania wrażeniami z działalności misyjnej na Madagaskarze i pobytu w placówkach misyjnych charyzmatycznego werbisty z Grodziska Dolnego. Zaprezentował  tez poruszający dokument filmowy, obrazujący wielorakie heroiczne dzieła pracy misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego na rzecz Malgaszów żyjących w skrajnym ubóstwie, głodzie, bez dachu nad głową, dostępu do opieki medycznej, kultury, edukacji i szans na godną pracę.

Nawiązując do katastrofalnej sytuacji gospodarczo – społecznej panującej na afrykańskiej wyspie, prelegent wskazał również na naglącą potrzebę pomocy najuboższym, a zwłaszcza najmłodszym jej mieszkańcom. By wzmocnić wymowę tych słów, odtworzył nagranie wypowiedzi samego o. Zdzisława, który mówił o radości ze świadczenia dobra i solidaryzowania się z każdym potrzebującym człowiekiem.

Jednym ze sposobów na poprawę doli Malgaszów jest chociażby – jak przekonywał w końcowej części spotkania Pan Kazimierz Stępnik – wsparcie akcji organizowanych przez misjonarza z Podkarpacia i jego Stowarzyszenie Missio Misericordiae. Można to robić przez modlitwę, ofiarowane cierpienia, posty, zakup publikacji misyjnych oraz przekazywane środki pieniężne na rzecz posługi misyjnej, cały czas mając na uwadze ewangeliczny przekaz:

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. (Mt, 25, 40)