Rekolekcje Wielkopostne

Aktualności

W dniach 10 – 13 marca 2023 r. przeżywaliśmy Rekolekcje Wielkopostne, które wzorem ubiegłego roku poprowadził ks. Czesław Gumieniak, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ćmielowie.

Spotkanie modlitewne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi rozpoczął w piątek od przewodnictwa w nabożeństwie pasyjnym Drogi Krzyżowej. Tego też dnia szczególną uwagę zwracał na to, aby w hierarchii wartości na pierwszym miejscu stawiać Pana Boga. Uczył też na konkretnych przykładach, jak czytać oraz interpretować wszechobecne w codziennym życiu znaki Jego miłości wobec nas.

O tym, że jak bardzo człowiek jej potrzebuje, rekolekcjonista przekonywał podczas sobotniego spotkania z rudnickimi parafianami. Rozwijając tę myśl, odwoływał się głównie do Dzienniczka św. Faustyny i testamentu duchowego papieża Benedykta XVI. Udzielał przy tym wskazówek, jak pogłębiać i umacniać swoją wiarę oraz uobecniać Boga w świecie.

– Przyszły takie czasy, kiedy trzeba stanąć często w obronie Kościoła, w obronie autorytetów – podkreślał ks. Czesław i dla wzmocnienia tego przekazu przytoczył słowa papieża Benedykta XIV: Jezus Chrystus jest naprawdę Drogą, Prawdą i Życiem, a Kościół przy wszystkich swoich niedoskonałościach jest naprawdę Jego Ciałem. Trwajcie mocno w wierze, nie dajcie się zmylić”.

W tym też duchu utrzymana była niedzielna homilia, w której ks. Czesław wyjaśniał, jak ważne jest, by stać wiernie przy Panu Bogu, a strzec się złego ducha, próbującego podważyć nasze zaufanie do Stwórcy i Kościoła. Jednocześnie podpowiadał, jakimi narzędziami się posługiwać, by odnieść zwycięstwo w walce duchowej. Radził przede wszystkim codzienną lekturę Pisma Świętego, udział w Eucharystii, przyjmowanie sakramentów świętych i niestanne czuwanie na modlitwie.

Ten głos wzywający do wykorzystywania wszystkich okazji do spotkań w ciszy z Panem Jezusem wybrzmiał również w ostatnim dniu nauk rekolekcyjnych. Ks. Czesław Gumieniak uczynił wówczas punktem wyjścia rozważań obraz JEZU, UFAM TOBIE. Wskazywał na związek między wiarą a uczynkami, wyjaśniał różnicę między ‘wierzę’ a ‘ufam’ oraz podkreślał wielką potrzebę malowania obrazu Jezusa Miłosiernego w naszym sercu.

– To jest jedyne skuteczne lekarstwo na rozpacz i trwogę – dowodził, mówiąc o dzisiejszym świecie, w którym człowiek albo za czymś goni, albo przed czymś ucieka.

Tylko zatrzymanie się przed obliczem Jezusa Miłosiernego daje nam okazję, żeby niczego w życiu nie zagubić, dlatego pozwólmy, by w przeżywanym okresie Wielkiego Postu ufność dotknęła naszego serca i Pan Bóg mógł w nim odtąd na stale zagościć, a wtedy doświadczymy pięknych duchowych owoców i przekonamy się, że – jak nauczał św. Jan Paweł II – Czas przeznaczony na modlitwę, nigdy nie jest czasem straconym – powiedział na koniec ks. Czesław Gumieniak.

 

Galeria