Odpust parafialny ku czci Matki Bożej Pocieszenia

Aktualności

Odpust parafialny

W niedzielę 27 sierpnia 2023r. przeżywaliśmy parafialny odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia pod duchowym przewodnictwem karmelity bosego z Berdyczowa na Ukrainie, ojca Mirosława Gromadzkiego.

Uroczystość rozpoczęła się poprzedniego dnia w sobotę w kaplicy na cmentarzu komunalnym, gdzie została odprawiona Msza święta w intencji zmarłych, a po niej odbyła się procesja z modlitwami o spokój wieczny tych, którzy odeszli do Pana.

Szczególnie podniosły charakter miała niedzielna suma odpustowa, której przewodniczył i homilię wygłosił Ojciec Karmelita.

W Słowie Bożym  nawiązał do historii Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Berdyczowskiej, by wskazać na wielkie znaczenie wiary w życiu człowieka. Dla lepszego zrozumienia poruszanego problemu kaznodzieja omówił burzliwe dzieje ukraińskiego Kościoła rzymskokatolickiego na przestrzeni wieków, przytaczając jednocześnie różne przykłady współczesnych ludzi, którzy po przebudzeniu duchowym stali się autentycznymi chrześcijanami, żywo zaangażowanymi w funkcjonowanie lokalnej wspólnoty.

Karmelita uświadamiał też rudnickim parafianom, jak wielkich łask Bożych dostępują w naszym kraju ci wszyscy, którzy mogą uczestniczyć w nabożeństwach, przyjmować sakramenty święte, korzystać z posługi kapłańskiej. Przekonywał, by za ten niezwykły dar i ewidentny znak opieki Bożej dziękować nieustannie w codziennej modlitwie.

Podczas święta parafialnego taką szczególną okazją do wyrażenia radości i wdzięczności za wszelkie łaski spływające na rudniczan i cały naród polski stała się uroczysta procesja wokół kościoła, w której uczestniczyli dzieci sypiące kwiaty, chłopcy z dzwonkami, członkowie wspólnot parafialnych z feretronami i chorągwiami, służba liturgiczna, siostry zakonne z rzeszą wiernych pod przewodnictwem ojca Mirosława Gromadzkiego, proboszcza parafii pw. Trójcy Świętej ks. Stanisława Czachora, proboszcza parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła ks. Józefa Sałka oraz miejscowych wikariuszy ks. Andrzeja Łacha i ks. Krystiana Kusztyba.

 

Po więcej zdjęć zapraszamy: https://www.facebook.com/photo/?fbid=351385317216744&set=pcb.351386247216651