Święto Niepodległości

Aktualności

    Święto Niepodległości 11 listopada 2022 roku o godz. 10.00 w kościele parafialnym została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny z oprawą chóru parafialnego oraz udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, pocztów sztandarowych lokalnych szkół, organizacji i instytucji oraz licznie zgromadzonych wiernych. Wspólnej modlitwie dziękczynienia za dar wolności przewodniczył ks. Józef Sałek, proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Rudniku – Stróży. Okolicznościową homilię wygłosił dziekan dekanatu rudnickiego, ks. Stanisław Czachor.

    Rozważania poświęcone obchodom 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczął od nawiązania do czytań liturgicznych przewidzianych na 11 listopada. Odwołując się do ewangelicznej miłości polegającej na spełnianiu woli Bożej, zwrócił uwagę na wielką rolę modlitwy wypływającej prosto z serca. Mówił o potrzebie poszanowania bliźniego, umiłowania Rzeczpospolitej oraz pielęgnowania pamięci o tych, którzy służąc naszej ojczyźnie, nie szczędzili dla niej sił i zdrowia, a nawet własnego życia.

     – Dziękujemy najlepszemu Ojcu, że wzbudził w naszym narodzie wielkich mężów – mocarzy ducha, którzy krzepili nas i przygotowywali do momentu zmartwychwstania – dodał proboszcz parafii Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem, wspominając m.in. postać bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

    Ksiądz dziekan wyjaśniał również, jak ogromne znaczenie ma odpowiedzialność wszystkich za obecny kształt Polski wywalczonej przez Ojców Niepodległości z marszałkiem Józefem Piłsudskim na czele. Przytaczając Norwidowskie słowa „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”, podkreślał :

    – Nie możemy czuć się zwolnieni z tej odpowiedzialności. Każdy w swoim miejscu -zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami – ma wręcz obowiązek troszczyć się o miłość, sprawiedliwość w naszym polskim domu. Trzeba tę wolność, która odzyskaliśmy, właściwie używać z myślą o dobru wspólnym.

      Ks. Stanisław Czachor dowodził też, jakim wielkim darem, a zarazem wielkim zadaniem jest wolna ojczyzna, która dzięki miłości Boga i opiece Królowej Polski żyje w trzecim tysiącleciu dziejów chrześcijaństwa. Tak o tym zobowiązaniu mówił 10 czerwca 1979 r. na krakowskich Błoniach nasz papież, św. Jan Paweł II: 

     – Zanim stąd odjadę, proszę was, abyście, całe to dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili się, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.

      Kontynuując tę myśl, Ksiądz dziekan radził:

    – Idźmy polskimi drogami ku przyszłości z Chrystusem po to, abyśmy mogli żyć w pokoju i dobrobycie. Nie zmarnujmy tego ogromnego dziedzictwa narodowego, podejmujmy wciąż trud odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju i prośmy Boga, aby błogosławił naszym szlachetnym planom i naszej Ojczyźnie.

       Na koniec proboszcz parafii rudnickiej apelował do wszystkich, aby za wielkim sejmowym kaznodzieją ks. Piotrem Skargą codziennie powtarzali:  

   Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

       Dalsze uroczystości rocznicowe miały miejsce pod pomnikiem na Rynku, gdzie po złożeniu wieńców i zapaleniu zniczy pamięci zaproszeni goście wraz z mieszkańcami miasta obejrzeli program artystyczny „Barwy wolności”, przygotowany przez uczniów PSP nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.