Radosny początek Adwentu – Msza imieninowa ks. Andrzeja

Aktualności

3 grudnia 2023r. w Kościele katolickim rozpoczynamy nowy rok liturgiczny – Adwent, czas modlitewnej zadumy oraz  duchowego przygotowania się do uroczystości Narodzenia Pańskiego i ponownego radosnego spotkania z Jezusem na końcu czasów.   Z tej też okazji wszyscy wierni Diecezji Sandomierskiej wysłuchali Listu pasterskiego Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza z przesłaniem powszechnej realizacji ideału miłości w życiu codziennym i rodzinnym oraz czujnego nadsłuchiwania głosu z Nieba, by „to, co dobre, stawało się jeszcze lepsze”.

W rudnickiej parafii atmosferę radości z bliskich już narodzin Syna Bożego dodatkowo wywołały życzenia imieninowe, jakie 3 grudnia 2023r. na Mszy św. o godz. 11.00 od rudnickiej wspólnoty parafialnej przyjmował wikariusz ks. Andrzej Łach. Celebracja tej uroczystej chwili rozpoczęła się 30 listopada 2023r. podczas piątkowej Eucharystii, kiedy to dziekan dekanatu Rudnik, ks. Stanisław Czachor, jako pierwszy złożył Solenizantowi życzenia wszelkiej obfitości Bożych darów, czułej opieki Matki Bożej oraz Patrona Świętego Andrzeja Apostoła.

Podczas niedzielnej Mszy św. koncelebrowanej rudnicki proboszcz ponownie zwrócił się do Księdza Andrzeja z serdecznymi słowami imieninowymi, z którymi pośpieszyły również delegacje młodzieży i dorosłych naszej wspólnoty parafialnej.  W odpowiedzi rudnicki wikariusz wyraził wdzięczność za łaskę sprawowania posługi kapłańskiej w parafii Trójcy Świętej, dar spotkania Księdza Proboszcza i Księdza Krystiana na swojej drodze duchowego rozwoju.  Podziękował też za ludzką życzliwość, jakiej doświadcza jako katecheta w miejscowym Zespole Szkół oraz w codziennych sytuacjach życiowych.

Gremialnie odśpiewane „Życzymy, życzymy…” , zaintonowane przez organistę Grzegorza Orłowskiego, były tylko potwierdzeniem słów szanowanego powszechnie Kapłana – Solenizanta, który wyraźnie już wzruszony zaprosił dzieci i dorosłych do poczęstowania się imieninowymi słodyczami po zakończeniu Mszy św.