Nowi ministranci w szeregach LSO

Aktualności

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego, 26 listopada 2023r., przeżywaliśmy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Tego dnia szczególnie podniosły charakter miała Msza św. o godz. 11.00, podczas której ks. proboszcz, Stanisław Czachor, dokonał obrzędu przyjęcia nowych kandydatów do grona ministrantów. W tym wyjątkowym wydarzeniu rudnickim parafianom, zwłaszcza chłopcom i ich rodzinom, towarzyszył koncelebrans Eucharystii –  dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Diecezji Sandomierskiej, ks. dr Wojciech Kania.

Ceremonię ustanowienia nowych ministrantów rozpoczął ich opiekun, ks. Krystian Kusztyb, który zapewniał, że młodzi chłopcy przez kilka ostatnich miesięcy podczas spotkań formacyjnych zdobyli niezbędne doświadczenie i są gotowi do pełnienia zaszczytnej funkcji przy Stole Pańskim. Utwierdzony w tym przekonaniu ks. Proboszcz przyjął grupę 5 nowicjuszy w poczet ministrantów, udzielił im specjalnego błogosławieństwa, by z pomocą Bożą godnie wypełniali posługę przy świętych obrzędach. Pobłogosławił też stroje liturgiczne, które nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej wraz z ks. Krystianem Kusztybem nałożyli na nowych ministrantów.

Stali się jednak nimi w pełnym tego słowa znaczeniu dopiero wtedy, gdy złożyli przyrzeczenie, że z przyjętych na siebie zobowiązań ministranckich będą się wywiązywać pobożnie i z wielką gorliwością na chwałę Bożą oraz dla dobra całej wspólnoty parafialno-diecezjalnej.  Następnie zajęli wyznaczone dla nich miejsce przy Ołtarzu Pańskim, by już oficjalnie rozpocząć pełnienie nowej misji jako „rycerza Chrystusa”.

Kierując słowa do ich rodziców, Ksiądz Proboszcz dziękował za wsparcie w formacji duchowej synów. Nowym zaś członkom służby liturgicznej pogratulował konsekwencji i siły ducha oraz życzył prawdziwie świętej posługi, bo – jak nauczał św. Jan Paweł II- „Kiedy mali chłopcy i młodzieńcy pełnią służbę ołtarza z radością i entuzjazmem, dają swoim rówieśnikom wymowne świadectwo doniosłości i piękna Eucharystii”.

Fot. Damian Ługowski