Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!

Aktualności
W sobotę 11 listopada 2023r. w rudnickim kościele została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny z udziałem reprezentacji Wojska Polskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, służby mundurowe, poczty sztandarowe lokalnych szkół, organizacji i różnych instytucji oraz licznie przybyli parafianie.

Mszy św. przewodniczył dziekan dekanatu Rudnik, a zarazem miejscowy proboszcz, ks. Stanisław Czachor, a Słowo Boże wygłosił proboszcz parafii NMP Matki Kościoła w Rudniku – Stróży, ks. Józef Sałek.

W pierwszych słowach homilii kaznodzieja przywołał słowa Jezusa z Ewangelii Łukaszowej o służeniu dwóm panom – Bogu i mamonie. W tym kontekście ostrzegał przed wewnętrznym zakłamaniem i ukazywał katastrofalne skutki sprowadzania wszystkiego do pieniądza, przyjemności i władzy.

Następnie przypomniał tragiczne karty naszej historii, pokolenia ludzi, którzy kierując się prawem Bożym i polską racją stanu walczyli o nie tylko o polityczną, ale i duchową niepodległość, dając tym samym wyraz swojej prawości i moralności chrześcijańskiej. Wspominając ich, ks. Józef Sałek wskazywał na konieczność okazywania wdzięczności tym cichym i pokornym bohaterom naszej trudnej historii narodowej.

Jest to szczególnie ważne zwłaszcza dzisiaj, kiedy – jak zauważył –  wielu drwi z nauczania Jezusa, niszczy autorytety i wszelkimi sposobami dąży do wyrugowania Boga z przestrzeni publicznej. Zauważył, że takie postępowanie zawsze kończy się źle dla człowieka i jego prawdziwej wolności. Punktując te bolączki życia społecznego,  przypomniał nauczanie św. Jana Pawła II o patriotyzmie i odpowiedzialności za Rzeczpospolitą. 

W trosce o przyszłość narodu apelował o rozważne i zgodne z sumieniem podejmowanie decyzji, aby – jak pisał Jan Kochanowski – Polak był mądr po szkodzie.  Zachęcał jednocześnie do przestrzegania Słowa Bożego, trwania przy chrześcijańskich korzeniach, spojrzenia na siebie w prawdzie i mądrego wychowywania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycji. Na zakończenie zaprosił obecnych do modlitwy o Ojczyznę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

Ten  patriotyczno-dziękczynny  charakter homilii wzmocniła podniosła oprawa liturgiczna i muzyczna Eucharystii z finalną pieśnią „Boże, coś Polskę”. Po niej wszyscy uczestnicy w uroczystym pochodzie przeszli na rudnicki rynek, gdzie wysłuchano okolicznościowych przemówień i złożono wiązanki kwiatów przy pomniku poświęconego pamięci poległych i pomordowanych mieszkańców miasta i gminy, żołnierzy, partyzantów, uczestników ruchu oporu oraz bojowników o wolność i sprawiedliwość społeczną w latach 1939-1945.

 

FOT;
Damian Ługowski
Adam Olko