Nowi Ministranci

Aktualności

       W ostatnią niedzielę września br. na Mszy św. o godz. 11.00 przeżywaliśmy uroczystość włączenia nowo powołanych ministrantów do Liturgicznej Służby Ołtarza. Obrzęd przyjęcia odbył się w obecności rodzin i wiernych, a przewodniczył mu proboszcz naszej parafii, ks. Stanisław Czachor.

         Zaszczytu pełnienia służby na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej dostąpili chłopcy z klasy IV szkoły podstawowej . Zanim zostali włączeni do grona ministrantów, przeszli długotrwały i intensywny okres spotkań formacyjnych.  Po jego zakończeniu zdecydowanym TAK oficjalnie wyrazili gotowość do pełnienia służby liturgicznej, o czym zapewnił wszystkich zgromadzonych ks. Tomasz Gawlak.

      Następnie kandydaci złożyli stosowne przyrzeczenie, po którym Ksiądz Proboszcz poświęcił kołnierze ministranckie oraz udzielił chłopcom specjalnego błogosławieństwa, aby pobożnie i gorliwie wypełniali nowe obowiązki.

   –  Służba przy Ołtarzu Pańskim to szczególna łaska Boża – kontynuował ks. Stanisław Czachor. – Od tej pory będziecie najbliżej Pana Boga, pomagając kapłanom w sprawowaniu świętych obrzędów. Wiedzcie jeszcze jedno, że – jak powiedział św. Jan Paweł II podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra, 1 sierpnia 2001r. – (…) jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi “pomocnikami proboszcza”. Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na całe życie”.

      O tym, że bycie ministrantem to stała formacja i wzrost duchowy mówił też ks. Tomasz Gawlak, wspominając z nieukrywanym wzruszeniem początki nie tylko własnej, ale i każdego kapłana drogi ku Jezusowi. Dołączając do gratulacji Księdza Proboszcza, życzył nowo powołanym wytrwałości i gorliwości w pełnieniu misji dla Boga i ludzi.

       Podczas ceremonii przyjęcia chłopców do Liturgicznej Służby Ołtarza nie brakło też podziękowań i gratulacji dla rodziców nowo powołanych ministrantów. Piękne słowa wdzięczności skierował do nich sam Ksiądz Proboszcz, mówiąc, że bez ich woli i przyzwolenia nie byłoby tak wyjątkowego wydarzenia, a nasza wspólnota nie wzbogaciłaby się o nowych członków służby liturgicznej, która jest wielkim skarbem parafii. 

Boże którego dobroć powołała ich do służby przy Twoim ołtarzu spraw,

by uświęceni uczestnictwem w Twych tajemnicach,

przez całe swoje życie szli tylko drogą zbawiania.

AMEN.

Święty Dominiku Savio, Święty Tarsycjuszu, Święty Stanisławie Kostko – módlcie się za nami!

 

Galeria