Jubileuszowa Pielgrzymka Ziemi Sandomierskiej na Jasną Górę

Aktualności

Po Mszy Świętej w bazylice katedralnej w Sandomierzu wyruszyła 40. Piesza Pielgrzymka Diecezji Sandomierskiej na Jasną Górę. Towarzyszy jej hasło „Matko Kościoła, prowadź”.

Jako pierwsi w drogę 2 sierpnia wyruszyli pątnicy z Janowa Lubelskiego. W katedrze sandomierskiej dołączyli do nich uczestnicy pielgrzymowania z Sandomierza, natomiast dwie kolumny wyruszyły ze Stalowej Woli i Ostrowca Świętokrzyskiego. Mszy Świętej rozpoczynającej wspólne pielgrzymowanie przewodniczył biskup Krzysztof Nitkiewicz, koncelebrowali ją kapłani, którzy towarzyszą pielgrzymom na szlaku.

Biskup Ordynariusz mówił w homilii o różnych reakcjach, jakie wywołuje widok pielgrzymów. Zauważył, że nie odbiegają one zbytnio od postrzegania Chrystusa, Kościoła oraz religii. Obok entuzjastów, są zadeklarowani przeciwnicy oraz osoby obojętne.

– Bez względu na przebieg trasy, pielgrzymka prowadzi do Boga, Który pozwala się znaleźć w modlitwie, Piśmie św., Sakramentach, w siostrze i bracie, w doświadczeniu własnej słabości. To także publiczne wyznanie wiary, będące przesłaniem skierowanym do upadłych na duchu, zagubionych i poszukujących. Idziecie więc na Jasną Górę dla siebie i innych, za co już teraz dziękuję i proszę o modlitwę w intencji naszej diecezji – powiedział biskup.

Po nabożeństwie pątnicy pożegnali się z rodzinami i wyruszyli na pątniczy szlak. W tym roku grupę z Janowa Lubelskiego prowadzi ks. Tomasz Lis. Towarzyszy mu 6 kapłanów, 1 kleryk oraz 2 siostry zakonne i 1 dziewica konsekrowana. Prowadzą oni 110 pątników. Za organizację kolumny sandomierskiej odpowiedzialny jest ks. Marek Bednarz wspierany przez 7 kapłanów, 1 seminarzystę i 2 siostry zakonne. W tym roku wyszło na Jasną Górę ok. 150 pątników w 3 grupach. Kolumnę stalowowolską prowadzi ks. Krystian Kusztyb i ks. Krzysztof Nowak. Łącznie idzie 400 pątników. Prowadzi ich 17 kapłanów, 3 kleryków oraz 4 siostry zakonne i 1 dziewica konsekrowana. Pielgrzymi tradycyjnie podążają w 6 grupach. Kolumnie ostrowieckiej przewodzi ks. Aleksander Zdun. Wspomaga go 2 kapłanów, 2 kleryków oraz 1 siostra zakonna. Łącznie w dwóch grupach pielgrzymuje 80 osób.

Obok wypracowanej przez lata, tradycyjnej formy pielgrzymowania, wiele osób korzysta z możliwości pielgrzymowania w jeden wybrany dzień. Księża przewodnicy dla tych pątników zorganizowali również, po zakończeniu pieszej drogi, wyjazd autokarami do Częstochowy na Apel Jasnogórski.

Dużym wsparciem dla idących pieszo są pielgrzymi duchowi. W niektórych parafiach gromadzą się oni na wieczornych Apelach Jasnogórskich. Duchowe pielgrzymowanie polega na codziennym uczestnictwie we Mszy Świętej oraz odmówieniu 1 dziesiątka różańca (albo 3 razy Zdrowaś Maryjo), Pod Twoją Obronę i modlitwy końcowej (Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.).

Pielgrzymi będą szli przez 9 dni, pokonując każdego dnia ok. 30-40 km. Wszystkie cztery kolumny – janowska, stalowowolska, świętokrzyska i sandomierska – spotykają się przed Częstochową, aby jedną Diecezjalną Pieszą Pielgrzymką Ziemi Sandomierskiej, pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza, 12 sierpnia wejść i pokłonić się Jasnogórskiej Królowej Polski.

Ks. Grzegorz Słodkowski

za https://diecezjasandomierska.pl/jubileuszowa-pielgrzymka-ziemi-sandomierskiej-na-jasna-gore/