WIERZĘ W CIEBIE BOŻE ŻYWY – BOŻE CIAŁO

Aktualności

     8 czerwca 2023r. rudniccy parafianie w duchu wiary i dziękczynienia tłumnie obchodzili święto liturgiczne ku czci Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Szczególnie uroczysty charakter miała Msza św. o godz. 11.00, po której tradycyjnie ulicami miasta ruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy.

    Na ten jeden dzień nasza miejscowość staje się Kościołem, bo Pan Bóg nie chce być zamknięty w tabernakulum i w czterech ścianach świątyni, chce błogosławić każdemu z nas, chce być obecny w naszym życiu, chce, żebyśmy doświadczyli Jego opieki wszędzie i przez cały czas – wyjaśniał ks. Tomasz Gawlak, który wygłosił homilię podczas głównej Liturgii sprawowanej pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. Stanisława Czachora w asyście ks. Andrzeja Łacha.

   Ta też refleksja o pragnieniu Boga towarzyszenia człowiekowi w prozie życia codziennego nie opuszczała wiernych podczas publicznej adoracji Najświętszego Sakramentu w orszaku procesyjnym. Wiódł on zwyczajowo ulicą Mickiewicza i Rynek. Jego uczestnicy przemierzali tę trasę po usypanym z kwiatków dywanie i z pieśniami eucharystycznymi na ustach. Na wspólną modlitwę zatrzymywali się przy pięknie udekorowanych ołtarzach z wykliny, by w nabożnym skupieniu rozważać fragmenty czterech Ewangelii dotyczące: przygotowania Paschy i ustanowienia Eucharystii (Mt 26, 17-19, 26-30), cudownego rozmnożenia chleba (Mk 8, 1-9), przypowieści o uczcie (Łk 14,16-24)) oraz zjednoczenia z Chrystusem (J 15, 1-11). Przy każdej ze stacji uczestnicy procesji z pokorą i radością w sercu przyjmowali też błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.  

  Publiczną demonstrację wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina zakończyli przed kościołem parafialnym, gdzie po odmówieniu ostatnich modlitw Ksiądz proboszcz wygłosił podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w obchodach uroczystości Bożego Ciała i przyczynili się do ich organizacji.  Słowa wdzięczności skierował zwłaszcza do kapłanów, sióstr zakonnych, dzieci sypiących kwiatki, chłopców dzwoniących dzwonkami, ministrantów, lektorów, służb mundurowych, strażaków, leśników, osób niosących figury świętych, chorągwie oraz zajmujących się dekoracją kwiatową wnętrza kościoła i estetyką jego obejścia. Szczególne podziękowania złożył też władzom miasta i ofiarodawcom ołtarzy.

        To dzięki zaangażowaniu tak licznej grupy parafian dzisiejsza Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa miała piękną oprawę, która oddała adoracyjny i radosny charakter święta oraz pomogła odczuć obecność Pana Boga w Najświętszym Sakramencie – powiedział w podsumowaniu główny celebrans, ks. Stanisław Czachor.

Galeria