Uroczystość Trójcy Świętej – Nasz Odpust Parafialny

Aktualności

     W niedzielę 4 czerwca 2023r. nasza lokalna wspólnota celebrowała Uroczystość Najświętszej Trójcy połączone z Odpustem Parafialnym. W tym dniu każdej mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. kanonik Andrzej Kołcz, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Jeżowem.

        Główna uroczystość parafialna odbyła się o godz. 11.00 z udziałem kapłanów dekanatu Rudnik nad Sanem. Podczas sprawowanej wówczas Eucharystii przy Ołtarzu Pańskim obok głównego celebransa stanęli ks. prałat Aleksander Burdzy oraz nasz proboszcz, ks. Stanisław Czachor, który zaznaczył na początku: Dzisiejsza uroczystość odpustu to wielka radość dla nas wszystkich. Dziękujemy Bożej Opatrzności, że wolą naszych przodków nasza parafia nosi wezwanie Świętej Trójcy – Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego.  Za wszelkie otrzymane dobro oddajmy cześć Bogu w Trójcy Jedynemu i zawierzmy Mu siebie, nasze serca, nasze rodziny.

     Zachęta do codziennego dziękczynienia Trójedynej Miłości i czynnego udziału w życiu Trójcy Świętej szczególnie mocno wybrzmiała w homilii wygłoszonej przez ks. Andrzeja Kołcza. Dzisiaj, kiedy rozważamy głębię tajemnicy Boga obecnego w trzech Osobach, to koniecznie trzeba mieć pragnienie, aby Trójca Przenajświętsza przenikała wszystko, czym żyjemy, całe nasze jestestwo – mówił kaznodzieja.  Wyjaśniał też, jak się zanurzyć w Jej obecność. Podkreślał przy tym, odwołując się do przykładów z Pisma Świętego i czytań liturgicznych, wielką miłość Trójedynego Boga do człowieka. Uzmysławiał także, jak niewypowiedzianym darem i cudem jest Eucharystia. Przyjmując Chrystusa w Komunii Świętej, przyjmujemy Trójcę Przenajświętszą i czynimy to, o czym niewierzący nawet śnić nie mogą. To wielkie wyróżnienie. Nie można tu na ziemi bardziej z Chrystusem się jednoczyć, jak przez ten Najświętszy Sakrament – wyznał na koniec ksiądz kanonik.

      Procesja eucharystyczna z chorągwiami i feretronami wokół świątyni była zwieńczeniem święta patronalnego, które pięknym śpiewem uświetnili parafialni chórzyści przy akompaniamencie muzyki organowej.

        Tegoroczne obchody stały się okazją zarówno do wyrażenia dziękczynienia i uwielbienia Trójcy Przenajświętszej, jak i udzielenia wsparcia modlitewnego oraz materialnego dla budowy nowej świątyni w Jeżowem, prowadzonej przez ks. kanonika Andrzeja Kołcza.

Galeria