Uroczystość Odpustu Parafialnego

Aktualności

W ostatnią niedzielę wakacji 28 sierpnia 2022 roku przeżywaliśmy odpust ku czci Patronki naszej wspólnoty parafialnej – Matki Bożej Pocieszenia. Tradycyjnie uroczystość zgromadziła licznych wiernych, asysty parafialne i kapłanów z naszego dekanatu.

Głównej Mszy Odpustowej, sprawowanej o godz. 11.00, przewodniczył ks. Józef Sałek, proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Rudniku – Stróży.

Przyszliśmy, aby tutaj – przy ołtarzu – złożyć dziękczynienie Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i prosić przez wstawiennictwo Matki Bożej Pocieszenia o pomoc, która jest mądrością na życie – zaczął homilię Celebrans. W Słowie Bożym, skierowanym do wiernych, mówił także m.in. o konieczności życia na wzór Matki Najświętszej, stosowania Prawa Bożego w codziennym życiu, otoczenia troską rodziny jako miejsca wychowania dzieci i młodzieży do wiary, kultury i przyszłości oraz tworzenia klimatu, aby Pan Bóg mógł działać w nas i  przez nas.

Każdy z nas może wyjść jako ten, który obdarzony Duchem Pocieszyciela – Duchem Świętym, posłanym przez Ojca i Syna i wzmocniony orędownictwem Matki Najświętszej może być początkiem dobra przez słowo, przez czyn, przez modlitwę– kontynuował ks. Józef Sałek.

W ostatnich słowach homilii Kaznodzieja apelował, by kierować się mądrością Bożą, dostrzegać cierpienie innych i starać się im pomóc, żyjąc pragnieniem nieba i życia z Bogiem i Świętymi na wieki.

Istotnym elementem odpustowego świętowania była również wspólna modlitwa litanijna do Matki Najświętszej oraz procesja wokół kościoła, która odbyła się na zakończenie Eucharystii.

Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości odpustowej.

Przypomnijmy, że udział w niej związany jest z możliwością uzyskania daru duchowego, jakim jest odpust zupełny, czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Kościół dając możliwość uzyskania odpustu zupełnego w uroczystość odpustu parafialnego, wyznacza jednocześnie warunki, jakie trzeba spełnić. Są to zwyczajne warunki, czyli spowiedź sakramentalna, Komunia święta, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolna modlitwę w intencjach Ojca Świętego.

 

Galeria