XII Tydzień Wychowania

Aktualności
      Tegoroczne obchody Tygodnia Wychowania Chrześcijańskiego trwały od 11 września  (niedziela) do 17 września (sobota) i przebiegały pod hasłem „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6).  W naszej parafii udział w tej ogólnopolskiej inicjatywie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz Rady Szkół Katolickich wzięli podopieczni placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dzieci i młodzież wszystkich szkół rudnickich wraz z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i duszpasterzami.

        Tematyka homilii codziennych Mszy św. dotyczyła procesu kształtowania postaw młodego pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich.  –  Za mądre i świadome formowanie sumień młodych ludzi są odpowiedzialni dorośli, zarówno w domu, jak i w szkole– podkreślał podczas Mszy św. inauguracyjnej XII obchody Tygodnia Wychowania ks. Andrzej  Łach.  W słowach kierowanych do obecnych na Eucharystii, zwłaszcza swoich wychowanków – uczniów Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem,  mówił również o potrzebie rozwijania indywidualnych zdolności, wrażliwości na potrzeby innych ludzi oraz kształtowania kompetencji społecznych, by w przyszłości jak najlepiej wypełniać obowiązki i zadania życiowe.   

    Sprawy mądrego i świadomego wychowywania ku wartościom były też przedmiotem rozważań kolejnych kazań głoszonych przez naszych duszpasterzy dla uczniów młodszych i starszych klas  szkół podstawowych oraz podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.  

      Z refleksjami o mądrym i odpowiedzialnym wypełnianiu powołań życiowych podzielił się także z rudnickimi parafianami  ks. dr Adam Kopeć, dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Diecezji Sandomierskiej.  W ostatnim dniu Tygodnia Wychowania Chrześcijańskiego mówił m.in. o wierze przekazywanej przez świadectwo życia, konieczności budowania mocnej relacji ojca z dzieckiem oraz wielkiej władzy rodzicielskiej w procesie kształcenia serc i umysłów młodych ludzi – Pan Bóg dał rodzicom ogromny kredyt zaufania i nigdy go nie cofnie. A kiedy przekazują życie, wchodzą w przestrzeń najwyższej odpowiedzialności – wyjaśniał kaznodzieja, powołując się na słowa św. Jana Pawła II zapisane w „Tryptyku Rzymskim”.  Na koniec przekonywał, by nieustannie prosić Pana Boga o błogosławieństwo i pomoc w wielkim trudzie spełniania najważniejszej misji życiowej.

    Módlmy się więc, by treści wypowiedziane podczas XII Tygodnia Wychowania Chrześcijańskiego w naszej parafii owocowały pięknymi postawami oraz pomogły wszystkim  we wzroście duchowym ku Temu, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.