Przyjęcie do wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej

Aktualności

“O Pani moja, o Matko moja cała się tobie oddaję…”

   W środę, 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w naszym parafialnym Kościele odbyło się przyjęcie 8 dziewczynek do wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej. Uroczyste przyjęcie dokonane zostało na wieczornej Mszy Świętej, podczas której Dziewczęta złożyły prośbę o to, by mogły być członkiniami DSM-u. Otrzymały poświęcone medaliki Niepokalanej, które są szczególnym znakiem tejże Wspólnoty. Wyjątkowym dniem jest Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, bowiem Niepokalana Maryja jest szczególną Patronką Dziewczęcej Służby Maryjnej.

     Istotą formacji jest poznawanie i wdrażanie w życie cnót Maryi. Wiemy, jakie zagrożenia niesie dla młodego człowieka dzisiejsza kultura. Dlatego orędownictwo Maryi jest ogromną ochronną tarczą wobec współczesnych zagrożeń.

     DSM jest to Wspólnota dziewcząt, które pragną w swym życiu stawać się kimś innym, bardziej odpowiedzialnym, mądrym, a nade wszystko Bożym. Dlatego spotykając się regularnie w każdą sobotę w Ochronce Sióstr Służebniczek, podejmowane są tematy w duchu religijnym, jest czas na wspólną zabawę, modlitwę, odwiedziny ludzi starszych, samotnych. A wszystko po to, by, jak mówił to bł. Edmund Bojanowski, stawać się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi. Szczytny cel, ale jakże realny, zobowiązujący i piękny.

   Formacja w tejże wspólnocie odbywa się na pięciu założeniach: posłuszeństwu, wspólnocie, radości, umartwieniach i relacji przyjacielskiej z Jezusem. Na cotygodniowych spotkaniach tematy te są poruszane w różnym wymiarze. Dla chętnych drzwi i serca są otwarte. Zapraszamy każdą chętną Dziewczynę, która nie chce być przeciętna, ale kimś piękniejszym, jak Maryja. O duchową formację Dziewczęcej Służby Maryjnej troszczą się Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej.

s. Dorota Gościńska