To wydarzyło się 20 lat temu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II

Aktualności

Wróćmy do tych wydarzeń, bo warto, wielu Rudniczan z racji wieku chociażby, nie może tego pamiętać… A 17 maja 2004 roku, Szkole Podstawowej nr 1 w Rudniku nad Sanem nadano imię Jana Pawła II. Jest to najstarsza placówka oświatowa w naszym mieście. Kształci i wychowuje kolejne pokolenia Rudniczan już 93 lata. Uroczystości rozpoczęły się od nabożeństwa w kościele Trójcy Świętej, gdzie ks. biskup Andrzej Dzięga, w koncelebrze kilkunastu księży, odprawił Mszę Świętą w intencji uczniów i nauczycieli, również tych, którzy już od nas odeszli, a także w intencji absolwentów szkoły. Kolejna część uroczystości miała już miejsce w budynku szkoły. Na początku została odsłonięta pamiątkowa tablica, którą poświęcił biskup ordynariusz Andrzej Dzięga.

Odbyła się też ceremonia wbijania wyjątkowych gwoździ, które upamiętniać będą fundatorów szkolnego sztandaru. Po niej wystąpiły dzieci z programem artystycznym nawiązującym do 84 rocznicy urodzin Patrona, a jego mottem były słowa Jana Pawła II – “Świat rozkwitnie dziećmi”. Jak widać na zdjęciach, wiele elementów dekoracji dzieci wykonały samodzielnie, np. namalowane przez nie portrety Papieża Polaka.

Na takiej uroczystości nie mogło zabraknąć okolicznościowego tortu, udekorowanego specjalnym napisem:

 Prezentują go panie : Zyta Kwiecień i Maria Lachowicz, które piastowały w tym czasie funkcję dyrektora i zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1. Na drugim zdjęciu widać ile emocji wywołało krojenie tortu, panie dyrektor wspomagał w tym ówczesny zastępca burmistrza – Lucjan Tabasz.

 

 Uroczystość była też okazją do spotkań i rozmów, wspomnień przy herbatce i torcie, pojawili się też kapłani uczący w rudnickich szkołach i związani z Rudnikiem. Na pierwszym zdjęciu pośród nauczycieli – wciąż pamiętany, lubiany i odwiedzający do dzisiaj nasze miasto – ksiądz Sławomir Brzeski. Na drugim Ś.P. ksiądz Jan Mierzwa, ks. Jan Jasiewcz – ówczesny proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Rudniku Stróży oraz pani dyrektor Maria Lachowicz.

 W całym procesie nadania imienia szkole czynnie uczestniczyli też rodzice, na zdjęciu z siostrą dyrektor rudnickiej Ochronki, Ryszard Maj – reprezentujący Radę Rodziców.

 Jak podkreślają uczestnicy tego wydarzenia, uroczystość miała niezwykle podniosły charakter, zaszczyciło ją wielu znamienitych gości. Miała też wymiar duchowy, szkole zostało nadane imię najwybitniejszego Człowieka z roku Polaków i Słowian, Człowieka, który był już wtedy i jest nadal wielkim Autorytetem, Człowieka, który przeprowadzał Polskę i Polaków duchowo z czasów komunizmu do czasów wolnej Ojczyzny. O tym jak trafny był to wybór świadczy fakt, że kilka lat później został On uznany za świętego.

Zaledwie 10 miesięcy później społeczność szkolna musiała już żegnać swojego Patrona, który odszedł do wieczności. Zostawił nas jednak ze swoim bogatym nauczaniem, które nie straciło i nie straci nic na swej aktualności.

Ten artykuł mógł powstać tylko dzięki uprzejmości pani Marii Lachowicz, która udostępniła ze swojego archiwum zdjęcia z tamtych dni – serdeczne podziękowania.

 

Dzięki życzliwości: https://rudniknadsanem.pl