Godzina Miłosierdzia

Aktualności

W II Niedzielę Wielkanocną obchodziliśmy w Kościele Święto Miłosierdzia Bożego. W dzienniczku siostry Faustyny czytamy słowa Jezusa: „W dniu tym, otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mojego. / Dz. 699/.  O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. (…) w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez Mękę Moją… /Dz. 1320/.

Wielu naszych parafian zapragnęło odpowiedzieć na zaproszenie Jezusa do tego, by w godzinie męki Chrystusa rozważać tajemnicę Bożego Miłosierdzia.

O godzinie 15.00, nasza świątynia zapełnia się Wiernymi. Spotkanie modlitewne poprowadził ks. Proboszcz, w kolejnych Jego częściach zebrani przepraszali za popełnione grzechy, słabości własne i naszego życia społecznego, oraz prosili o łaski nam potrzebne. Centralnym punktem nabożeństwa była Koronka do Miłosierdzia Bożego, podczas której wsłuchiwaliśmy się w słowa Chrystusa zapisane przez Jego Sekretarkę – Św. Siostrę Faustynę.

Na koniec zebrani wyrazili swoją ufność względem Chrystusa i oddali siebie samych, swoich bliskich, Kościół i świat cały się w ręce Miłosiernego Boga.