Dzień Papieski – Wizyta Misjonarza z Madagaskaru

Aktualności

W niedzielę, 15 października 2023r. , w naszej parafii przeżywaliśmy Dzień Papieski i Dzień Dziecka Utraconego. Był to też czas modlitewnych spotkań z misjonarzem werbistą, o. Zdzisławem Gradem, który podczas każdej Mszy św. wygłosił Słowo Boże.

W homilii, nawiązując do przypowieści o uczcie weselnej, zachęcał do zjednoczenia się z Bogiem, pogłębiania daru wiary i miłości oraz otwarcia się na wszystkich ludzi. Podawał jako niedościgły wzór misjonarza narodów,  św. Jana Pawła II.  Przywołał też postać Arnolda Janssena, założyciela trzech zgromadzeń misyjnych, w tym werbistów. Uzmysławiał, że sensem ludzkiej egzystencji jest dzielenie się Bogiem w świecie.

Wskazał na istotne rysy Kościoła jako wspólnoty z natury swej misyjnej, bo zbudowanej na wierze apostołów, wybranych i rozesłanych przez Jezusa na cały świat, by rozdawali „zaproszenie na ucztę weselną”. Przekonywał, że wszyscy, gdziekolwiek się znajdujemy i cokolwiek wykonujemy, na różne sposoby uczestniczymy w tym posłaniu – jesteśmy zobowiązani do uobecniania miłości Bożej i pomagania innym w osiągnięciu zbawienia.

Wzywał więc do odważnego ewangelizowania w codziennym życiu, dawania świadectwa swojej wiary, ożywianej mocą Ducha Świętego. Mówił też, odwołując się do własnych doświadczeń  zdobytych w ciągu wieloletniej pracy misyjnej na Madagaskarze, o Eucharystii jako zbawczej obecności Jezusa we wspólnocie wiernych, uzdrawiającej sile znaku Krzyża oraz potężnej mocy kapłańskiego błogosławieństwa.

W przekonujący sposób ukazywał piękno wiary chrześcijańskiej jako daru i wezwania Boga do udziału w zbawczej misji Kościoła we współczesnym świecie, przygotowywania „uczty weselnej”, by każdy człowiek mógł na niej zasiąść i cieszyć się prawdziwym szczęściem.

Te rozważania wokół Słowa Bożego połączone zostały z popołudniową modlitwą oraz zbiórką charytatywną na cele misyjne i potrzeby fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, obejmującej patronatem uzdolnioną, ale niezamożną młodzież.