Rekolekcje Wielkopostne

Aktualności

15 marca Wielkopostne Rekolekcje w parafii rozpoczęły spotkania w poszczególnych szkołach dzieci i młodzieży. Uczniowie przeżyli nabożeństwa Drogi Krzyżowej i wysłuchali konferencji rekolekcyjnych.

Po południu dorośli rozpoczęli ćwiczenia rekolekcyjne opracowaną przez Siostrę przełożoną – Drogą Krzyżową w pięknej interpretacji członków Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego.  

Głębokie w treści rozważania poszczególnych stacji odnosiły się do sakramentu małżeństwa, do funkcjonowania współczesnej rodziny. Mówiły o kłopotach i problemach, wynikających z tempa życia, oddawania się karierze zawodowej, bezkrytycznego przyjmowania wiadomości zaczerpniętych ze środków masowego przekazu: telewizji, Internetu, kolorowych gazet, z równoczesnym brakiem potrzeby sięgania do źródeł, do poszukiwania prawdy. Prawdy  o Zbawcy.

Zwracały uwagę na konieczność radzenia sobie z trudnościami napotykanymi na drodze życia, pokonywania różnorodnych przeszkód: braku pracy, środków materialnych, czasu, wzajemnego zrozumienia, znudzenia, samotności, nałogów i możliwości dźwignięcia tych swoich krzyży przy wsparciu Chrystusa. Podkreślały potrzebę stawania się ludźmi odpowiedzialnymi za swoje rodziny, zauważającymi potrzeby najbliższych, ofiarującymi im miłość, a przede wszystkim obecność. W przypadkach sytuacji kryzysowych –  umiejętności szukania rozwiązań, które uleczą zranienia, pomogą w życiu w prawdzie, podniosą z upadku, dodadzą sił.

Po niej naukę rekolekcyjną podczas mszy św. wygłosił ks. Marek Tkacz, diecezjalny opiekun Wojowników Maryi – wspólnoty formacyjnej dla mężczyzn, dla których Maryja jest mistrzynią życia duchowego. Wspólnota chce kształtować przyszłych mężów i ojców na wzór św. Józefa; wiernego, wyrozumiałego, oddanego, opiekuńczego i obecnego w życiu rodziny człowieka.

Przypominał o ogromnej miłości Boga do człowieka, który pragnie by człowiek Go poznał i mógł spędzić z Nim całą wieczność, bo jak  Jezus powiedział: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. To Jego bezgraniczna miłość do człowieka spowodowała, że Jezus zniósł niewyobrażalne cierpienie krzyża.

Kolejna rekolekcyjna nauka uzmysławiała wagę słów, które używane bez większego zastanowienia mogą głęboko krzywdzić. Skłaniała do nieustannej pracy nad sobą, by ani słowem, ani czynem nie ranić drugiego.

Niedzielna nauka ściśle nawiązywała do treści Drogi Krzyżowej i odnosiła się do rodziny, do małżeństwa, do związku kobiety i mężczyzny wzajemnie się uzupełniających w wypełnianiu nałożonych na nią obowiązków. Podkreślała konieczność bycia ze sobą, współdziałania w  wychowywaniu dzieci, zauważania drugiej osoby i jej potrzeb, wzajemnej wierności, dotrzymywaniu złożonych sobie obietnic, przezwyciężania trudności i problemów, które człowiek na swej drodze spotyka. Pięknym elementem tej nauki był moment odnowienia ślubów małżeńskich.

Obecni na Mszy św. małżonkowie trzymając się za prawe dłonie po raz kolejny potwierdzali chęć dotrzymania złożonych sobie przyrzeczeń.

W poniedziałek, po mszy wieczorowej przedstawiciel dzieci i ks. Proboszcz – wyrazili wdzięczność ks. Markowi za podjęty trud głoszenia Słowa Bożego w naszej Wspólnocie.