Rekolekcje Adwentowe

Aktualności

Od 8.12. 23r. do 10.12.23r. w naszej parafii trwały rekolekcje adwentowe, które na zaproszenie proboszcza ks. Stanisława Czachora przeprowadził ojciec Paweł Urbańczyk, karmelita z Krakowa. Pierwszy dzień nauk, które wygłosił dla rudniczan, zbiegł się z uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a ostatni ze wspomnieniem Matki Bożej Loretańskiej

Ten też czas, naznaczony szczególną czcią Maryjną, stał się sposobnością do zaprezentowania wiary i piękna serca Pani Adwentu. Omawiając te aspekty Jej życia duchowego w nawiązaniu do różnych scen ewangelicznych, krakowski karmelita podkreślał, że każdy z nas może zbliżyć się do Jezusa, o ile  zaryzykuje dla Niego życie, zaufa i zawierzy Stwórcy oraz odważnie odrzuci szatańską pokusę lęku.

Mówił też o modlitwie jako najlepszym sposobie poznania miłującej obecności Boga, który kocha bezinteresownie, za darmo, dostrzegając nawet w największym grzeszniku kogoś ważnego i wyjątkowego.  Wskazał na główne postawy modlitewne Maryi, otwierające na dary Boże: modlitwę – rozmowę, modlitwę – prośbę, modlitwę uwielbienia i dziękczynienia.

Wielokrotnie akcentował, że adwent jest takim czasem w okresie liturgicznym, kiedy koniecznie trzeba wyciszyć serce, oderwać myśli od codzienności, zostawić cały świat za sobą oraz otworzyć się na głos Boga, zapraszającego nas na osobiste spotkanie, by wzorem Maryi, prowadzącej do Chrystusa, zanurzyć się w Jego bezgranicznej i wiecznej miłości.

Takim zewnętrznym znakiem całkowitego oddania się pod duchowe kierownictwo Matki Bożej, udzielającej wsparcia na drodze zjednoczenia z przychodzącym Bogiem, jest Cudowny Medalik, który rudnickim dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej zawiesili na szyi ich rodzice po uroczystym obrzędzie błogosławieństwa i poświęcenia, którego dokonał wikariusz ks. Krystian Kusztyb podczas uroczystości Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny.

Pięknie ten akt otworzenia czystego serca na przyjęcie Jezusa przez naśladownictwo i ręce Maryi opisał św. Bernard słowami: „… Idąc za Nią, nie schodzisz na manowce, modląc się do Niej, nie wpadasz w rozpacz, myśląc o Niej, nie błądzisz …, z Jej łaską – dochodzisz zawsze do Chrystusa…”.