,,Eucharystia na nowo odkryta”,

Aktualności

Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem serdecznie zaprasza na spektakl
pt: ,,Eucharystia na nowo odkryta”, który odbędzie się 9 czerwca 2024 r.
do wyboru o godz.16 00 lub 18 00 w budynku Centrum Caritas (sala
widowiskowa) przy ul. Rzeszowskiej 35 w Rudniku nad Sanem.

,,Eucharystia na nowo odkryta” to spektakl oparty na objawieniach
boliwijskiej mistyczki Cataliny Rivas, w której bierze udział ok. 60 osób –
osoby z niepełnosprawnością – uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej
i Środowiskowego Domu Samopomocy oraz pracownicy WTZ, ŚDS
i Rehabilitacji w Rudniku nad Sanem.

Pragniemy, aby to, co przeżyjecie Państwo podczas tego spektaklu

pozostawiło w Was ślad na całe życie.

Ks. Tomasz Szostek