100 LAT PAPIEŻA

Aktualności

100 LAT PAPIEŻA

         Poniedziałek 18 maja 2020 r. był dla Polski dniem szczególnym ze względu na przypadającą wtedy setną rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. W nawiązaniu do tego jubileuszu, także Parafia Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem wspomniała i uczciła Ojca Świętego.

    Wraz z kapłanami zgromadziliśmy się tego dnia w świątyni nieco liczniej, jednak z zachowaniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów sanitarnych. Modliliśmy się razem: siostry zakonne, ministranci, kandydaci na szafarzy Najświętszego Sakramentu oraz wierni, a wśród nich dyrektor, nauczyciele, młodzież i dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II wraz z rodzicami. Obecna była też grupka dzieci pierwszokomunijnych.

     Najpierw odprawione zostało nabożeństwo majowe jako dziękczynienie Panu Bogu złożone przez ręce Maryi za Świętego Jana Pawła II. Odśpiewaliśmy wspólnie Litanię Loretańską i jako że papież bardzo ukochał tę modlitwę, odmówiliśmy dziesiątek różańca świętego rozważając tajemnicę Zmartwychwstania Pana Jezusa.

      Po „majówce” miał miejsce krótki montaż słowno – muzyczny. Dzieci zaprezentowały „Barkę”, wiersz „Jan Paweł II” oraz hymn obchodów stulecia urodzin Karola Wojtyły „Nie zastąpi Ciebie nikt”. W naszym kościele zabrzmiały słowa:

Biały pielgrzym ciemną drogą idzie pośród chmur
Słyszy jak planeta Ziemia modli się o cud
Tęsknota dźwięczy jak srebrny dzwon
Wszystkie róże świata
Twoje są

Bo nie zastąpi ciebie nikt
Do światła otworzyłeś drzwi
Trafił duch do naszych serc
Stał się cud – zniknął lęk

Z nadzieją nam kazałeś iść
Subito santo! Wreszcie ty!
Trafił duch do naszych serc
Stał się cud – zniknął lęk

        Następnie odprawiona została Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz Stanisław Czachor. Jedną z podanych intencji było również dziękczynienie za dar osoby i dzieło życia Jana Pawła II.

             W wygłoszonym Słowie Bożym Ksiądz Proboszcz nawiązał do odczytanego dzień wcześniej, podczas niedzielnych Mszy Świętych, listu biskupów. Ważne jest też – mówił dalej – aby w każdym z nas zrodziło się pytanie: Skąd się to wzięło, że Jan Paweł II jest tak wielkim człowiekiem? Odpowiedź zdaje się być na pewno trudna, ale i łatwa zarazem, bo gdy patrzymy na Jego życie i wspominamy Jego dzieła, to zauważamy, że o tej wielkości świadczą niewątpliwie zdolności czy sposób bycia, ale jej prawdziwym źródłem jest jedność i bliskość z Panem Bogiem. Serce pełne miłości i umysł nieprzeciętny to dar, który Karol Wojtyła, późniejszy papież, otrzymał od Pana Boga, bo do Niego wyciągał swe ręce i Jego kontemplował.

            Na zakończenie Mszy Świętej kapłani udali się procesyjnie pod krzyż misyjny, aby tam prosić Pana Boga o urodzaje.

          Po udzielonym błogosławieństwie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i jeszcze raz „Barkę” – pieśń oazową, tak bliską Janowi Pawłowi II Wielkiemu.

opr. Barbara

List Prezydium KEP na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II