Tydzień misyjny

Aktualności

       W przedostatnią niedzielę października obchodziliśmy 96. Światowy Dzień Misyjny, który został ustanowiony 14 kwietnia 1926 roku za pontyfikatu papieża Piusa XI. To święto zwane również Niedzielą Misyjną zainaugurowało Tydzień Misyjny.

      W naszej parafii był to czas intensywnej modlitwy w intencji misjonarzy i dzieł przez nich prowadzonych podczas celebracji liturgicznych, nabożeństw różańcowych oraz w gronie rodziny.

     Był to też tydzień szerzenia idei misyjnej i uświadamiania, że każdy ochrzczony jest posłańcem Pana i został powołany do krzewienia Chrystusowej nauki o miłości. Powinniśmy więc ewangelizować słowem czy przykładem chrześcijańskiej postawy gdziekolwiek i z kimkolwiek jesteśmy.

      Wszak „na mocy sakramentu chrztu wszyscy jesteśmy misjonarzami” – jak pisał św. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio.

     O tę potrzebę powszechnego zaangażowania na rzecz misji apelował też papież Franciszek w orędziu Będziecie moimi świadkami. Jego tytuł, zaczerpnięty z Dziejów Apostolskich, to jednocześnie hasło tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego.

     Naszą odpowiedzią na papieskie wezwanie były ofiary składane na pomoc misjom podczas Niedzieli Misyjnej oraz tygodniowe modlitwy, które nie ustają, by każdy potrzebujący mógł doświadczyć Bożej miłości.