Msza Święta w intencji Ojczyzny

Aktualności

      W święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem o godz. 11.00 została odprawiona uroczysta Msza św. z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

     W intencji Ojczyzny modlili się mieszkańcy miasta z udziałem przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych oraz pocztów sztandarowych szkół, różnych instytucji i organizacji.

    Wszystkim wiernym przewodniczył proboszcz ks. Stanisław Czachor, dziekan dekanatu Rudnik, w koncelebrze z ks. Tomaszem Szostkiem – dyrektorem Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem. Okolicznościową homilię tego dnia wygłosił ks. Andrzej Łach.

       Zwrócił w niej uwagę na ścisły związek dziejów naszego narodu z kultem Maryi jako Królowej Polski. Aby wskazać na genezę uroczystości ustanowionej ku czci głównej Patronki naszej ojczyzny, nawiązał do takich ważnych wydarzeń historycznych, jak: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., lwowskich ślubów króla Jana Kazimierza w roku 1656, uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 r. oraz zawierzenia narodu polskiego Matce Bożej po uzyskaniu niepodległości.

        Rudnicki wikariusz wiele miejsca poświęcił też tym wszystkim, którzy na przestrzeni wieków żyli i umierali dla naszej ojczyzny. Mówił o ich heroizmie i bezgranicznym oddaniu idei wolności.  Apelował o pamięć i cześć dla tych, często bezimiennych, bohaterów.  Wzywał też obecnych do przyjęcia postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły kształt Polski. Szczególnie mocno akcentował rolę młodych ludzi w budowaniu lepszej przyszłości naszego kraju.

     Tak naprawdę na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za losy Polski. Wszak już C.K. Norwid pisał, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”,  od którego nikt nie powinien czuć się zwolniony – mówił w ostatnich słowach homilii ks. Andrzej.

      Bardzo podniosły charakter miały też uroczystości rocznicowo-patriotyczne, które po zakończeniu Eucharystii tradycyjnie odbyły się na Rynku przed pomnikiem poległych mieszkańców.

Galeria