Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Aktualności

 

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki,

daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej,

abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia.

Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego,

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Amen