BOŻE CIAŁO AD 2022

Aktualności

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki,  daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Galeria