31 LAT KAPŁAŃSTWA KSIĘDZA PROBOSZCZA STANISŁAWA CZACHORA

Aktualności

Modlitwa za księdza

Panie Jezu, Ty kazałeś swoim Apostołom,

by na całym świecie głosili Twoją Ewangelię,

by rozgrzeszali i podczas każdej Mszy św.,

aż do Twojego przyjścia,głosili Twoją śmierć i zmartwychwstanie.

Wiem, Panie, jak bardzo kochasz swoich kapłanów.

Dziękuję Ci za Księdza Proboszcza Stanisława

Dziękuję za to, że głosi nam Twoją naukę,

że w Twoim imieniu nam przebacza, że rozdaje nam Twoje Ciało.

Niech On będzie kapłanem według Twego Serca.

Niech będzie mądry i święty.

Przytul Go z miłością jak Jana do swego serca,

a my modlitwą będziemy podtrzymywać Jego ręce.