Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

Aktualności

Boże, Ty przygotowałeś w Sercu Najświętszej Maryi Panny

godne mieszkanie dla Ducha Świętego, † 

spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy * 

stali się świątynią Twojej chwały.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † 

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * 

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.