Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Aktualności

 

Wszechmogący Boże, oddajemy cześć Sercu umiłowanego Syna Twojego 

i wysławiamy wielkie dary Jego miłości, * spraw, abyśmy z tego źródła Bożej

dobroci otrzymali obfite łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 

Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez 

wszystkie wieki wieków.