Chwalcie łąki umajone…

Aktualności

Rozpoczynamy maj – miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Zaplanujmy czas, by uczestniczyć w majówkach w świątyni, czy przy kapliczkach i krzyżach. Zadbajmy o wygląd krzyży i kapliczek przydrożnych. Nabożeństwa majowe w kościele; w niedziele i święta o godz. 17.30, a w ciągu tygodnia, po wieczornej Mszy Świętej. Zapraszamy